Koupaliště

Koupaliště

Konětopy

Bývalá pískovna se nachází pět kilometrů východně od Všetat. Okraje jezera jsou lemovány borovicovým lesem. K této pískovně lze dojet dvěma směry – od Dřís a také od Kostelce nad Labem. Tento areál byl nově otevřen v roce 2009 a prozatím se může pyšnit vodou nejvíce vhodnou ke koupání.

U jezera je k dispozici  parkoviště s kapacitou kolem 200 parkovacích míst. Poplatek za zaparkování zde činí 50,-Kč, po 17.00 pak polovinu, tedy 25,- Kč. Stejné je to i se vstupem pro návštěvníky. V tomto areálu jsou k dispozici dvě jezera, z nichž jedno je přístupné psům. Za čtyřnohého přítele zaplatíte symbolických 15,-Kč.

Jezero Lhota

Místní pískovna zde byla založena v roce 1965 a sloužila pro potřeby výstavby dálnice D1 a metra v Praze. Pískovna ukončila svou činnost v roce 1983 a později vzniklo na vytěžené ploše jezero o rozloze zhruba 25ha a hloubce místy až 14 metrů. Již za totality zde vznikla první veřejná nudistická pláž na našem území, jejíž umístění u tohoto jezera je na nejslunnější straně. Celé jezero je ohraničeno borovým lesem a dnes je hojně využíváno. K dispozici je zde několik stánků s občerstvením, dětské prolézačky a chatky s možností ubytování. Dále rovněž hygienické zázemí, hřiště na plážový volejbal a půjčovna lodiček. Severně od jezera je velkokapacitní parkoviště o rozloze cca 2.8 ha. Odhadovaná kapacita činí 1400 osobních automobilů. Parkoviště má částečně zpevněný (škvárový) povrch, k zastínění parkujících aut jsou na něm vysazovány vzrostlé stromy. Pro psy je zde vstup zakázán. Začátkem letní sezóny je zde voda průzračně čistá, bohužel se ale s náporem rekreantů kvalita vody podstatně zhoršuje.

Jezero Ovčáry

Jezero vzniklo intenzivní těžbou písku na místě bývalého kopce Na Homolce, který převyšoval okolní krajinu asi o dvě desítky metrů. Voda na místě pískovny se používala pro zavlažování polí v okolí. Po ukončení těžby vzniklo vyhledávané rekreační jezero s průzračně čistou vodou a postupně známá rekreační oblast Křenek – Ovčáry. Jezero Ovčáry zažívá podobný nápor návštěvníků jako jezero Lhota. I zde je kvalita vody proměnlivá.

Jezero je ze tří stran obklopeno poli a zbytek je obklopen lesem. Přilehlé pláže jsou písčité. V sezóně je zde otevřen kemp Kačer s restaurací a parkovištěm. V okolí je rovněž mnoho soukromých rekreačních objektů – chat a chalup. V areálu jezera je umístěn známý klub vodního lyžování Water Ski Club.

Jezero leží na okraji katastrálního území obce Křenek a malou částí rovněž zasahuje do katastru obce Ovčáry. A přestože vlastně patří k obci Křenek, je mezi návštěvníky přiřazováno k Ovčárům a je nazýváno jezerem Ovčáry.

Pískovna Borek

Na území obce Borek byla po roce 1960 zahájena těžba štěrkopísku. V polovině sedmdesátých let bylo rozhodnuto, že celý prostor pískovny bude zavezen stavebními sutěmi a dalšími materiály a bude zpětně rekultivován na zemědělskou půdu. Tento plán ale nebyl schválen  a teprve počátkem devadesátých let byl prosazen názor, aby místní pískovna byla využita jako rekreační zóna. Po privatizaci provozovny Borek v roce 1994, se plánu rekultivace ujala společnost TAPAS Borek s.r.o., která v roce 2001 docílila schválení plánu a celkové rekultivace prostoru. Zbylá vodní plocha nyní slouží jako koupaliště. Nynější borecké jezero o ploše cca 40 ha leží v těsném sousedství obce Borek.

Probošťská jezera

Proboštská jezera leží v rovinaté krajině Polabí, cca 1,5 km severně od Brandýsa nad Labem v prostoru po vytěžení štěrkopísku, spojený úzkým krčkem s Labem.. Vybírá se zde vstupné a jezero je oploceno. V provozu je tu také malý kemp. Pláže jsou většinou písčité nebo štěrkopísčité a vstup do vody mírný, vhodný i pro děti. Jedna z pláží slouží zároveň jako veřejné koupaliště a platí se zde vstupné. Areál má vlastní parkoviště, hygienické zázemí, převlékárny a nabízí i stánky s občerstvením. Kvalita vody výše vyjmenovaných jezer bývá proměnlivá v průběhu letních měsíců, kvalitě vody velmi prospělo nedávné propojení jezer s řekou Labe. Koupaliště postrádá personál i plavčíka, což dokládá i omšelá cedule s upozorněním  „Vstup pouze na vlastní nebezpečí“.

Věra Poskočilová