Význam zkratek pro Facebook

Význam zkratek pro Facebook

lol – laughing out loud / směji se až se za břicho popadám
     – lot of lough / hodně smíchu
     – lama on-line / nováček připojen
rofl – rolling on the floor laughing / válející se se smíchy po podlaze
omg – oh my god / ó můj bože
wtf – what the Fuck / co to sakra…
rtfm – read the fucking manual / přečti si sakra návod
btw – by the way / mimochodem
imho – in my humble opinion / dle mého skromného názoru
afaik – as far as I know / pokud si vzpomínám
asap – as soon as possible / jak možná nejdříve
gr8 – great / výborně
pls – please / prosím
thx – thanks / děkuji
sry – sorry / promiň
k – OK
jj – jo jo
nn – ne ne
njn – no jo no
z5 – zpět
d – dík
nz – není zač
tjn – to jo no
mmnt – moment
kua – kurňa
dmnce – demence
lmfao – laughing my fucking ass off
pebkac – problem exists between keyboard and chair (problém existuje mezi klávesnicí a židlí)

Věra Poskočilová